32

Стрелча бе домакин на първа среща на участниците в проект MED-GIAHS

Първата работна среща с местната общност по проект на Областна администрация Пазарджик с акроним MED-GIAHS, финансиран от програма Интеррег Евро-Средиземноморски басейн 2021-2027 на ЕС, се проведе вчера в Младежкия дом в Стрелча.

Областна администрация Пазарджик е един от шестте партньора по проекта, а водещ е Министерството на земеделието на Андалусия, Испания.

В срещата взеха участие асоциираните партньори Община Стрелча и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, като и представители на НПО сектора, Туристическия информационен център и хотелиерите в общината.

Целта на срещата беше да се представи проектът и да се разясни на заинтересованите страни какво представлява присъждането на знака GIAHS от Световната организация по прехраната и земеделието FAO към ООН. Очаква се по проекта да бъде създадена мрежа от райони, признати за GIAHS.

GIAHS означава „Глобално значими системи с аграрно наследство“ и по проекта ще бъде разработен план за действие и документи, необходими за кандидатстване за „Система с аграрно наследство: Агроекосистема „Българска роза“ в района на Розовата долина – Стрелча“. За целта ще бъде ползван опитът на партньорите от Испания и Италия и на признатите за GIAHS райони на тяхна територия.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?