32

Средношколци научиха повече за професията на съдебния служител

На 27.06.2024 г. в съдебна зала № 1 на Административен съд – Пазарджик се проведе заключителната среща с учениците от 8в клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик – партньор на съда в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за 2023/2024 г.

Последната лекция „Професията на съдебния служител“ е пряко свързана с избраната от учениците специалност „Съдебна администрация“, каквато има в малко професионални гимназии в България. 

Лектор по темата бе съдебният администратор Гергана Стойнова, която разказа на гимназистите за структурата на съдебната администрация в съдилищата и в какво се състои работа на различните длъжности в нея. Акцент бе поставен и на конкурсното начало при назначаване на съдебните служители. В лекцията се включиха административният секретар и съдебният статистик, съдебни деловодители и секретари, които от първо лице споделиха спецификата на тяхна дейност. Разпределени на групи, учениците посетиха всички служби от специализираната администрация  и проследиха пътя на едно дело от момента на подаване на жалбата до архивирането му. 

В края на срещата заместник-председателят на съда Десислава Кривиралчева връчи удостоверенията на участниците в образователната програма. Благодари им за активното участие в лекциите, като им пожела да бъдат здрави, упорити, да се трудят и да сбъдват мечтите си. За награда учениците получиха флаш памети.

*Веселка Златева, председател на Административен съд - Пазарджик

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?