32

Споразумяха се: Четирима от аферата с трюфели ще лежат в затвора, колежката им - с условно наказание

Днес 3-членен състав на Окръжен съд – Пазарджик одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Пазарджик и 5-мата подсъдими по наказателно дело № 734/2023 за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни измами. Подсъдимите се признаха за виновни по всички повдигнати им обвинения и се отказаха от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият В.Д. се призна за виновен по 3 обвинения:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е изтеглил от банкова сметка общо 714 192 лв., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Наложено му е общо наказание в размер на 1 година и 9 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 20 000 лв. Зачетено е предварителното му задържане под стража от 05.12.2022 г. до днес. Подсъдимият В.Д. е осъден да заплати 332 792 лв. по сметка на държавата, която сума е предмет на престъплението пране на пари.

Подсъдимият Д.П. се призна за виновен за 2 престъпления:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.

Наложено му е общо наказание в размер на 1 година и 9 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 1 000 лв. Зачетено е предварителното му задържане под стража от 05.01.2023 г. до днес.

Подсъдимият А.У. се призна за виновен по 2 обвинения:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група с още 3 лица, създадена с цел да се  вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.

Наложено му е общо наказание в размер на 1 година и 7 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 1 000 лв. Зачетено е предварителното му задържане под стража от 19.12.2022 г. до днес.

Подсъдимият И.Л. се призна за виновен по 3 обвинения:

-        за това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик е ръководил организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членовете на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е получил общо 714 192 лв. от В.Д., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Наложено му е общо наказание в размер на 1 година и 11 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 20 000 лв. Зачетено е предварителното му задържане под стража от 05.12.2022 г. до днес. Подсъдимият И.Л. е осъден да заплати 332 792 лв. по сметка на държавата, която сума е предмет на престъплението. 

Подсъдимата Г.В. се призна за виновна по 2 пункта от обвинението:

-        За това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив като управляваща търговско дружество в съучастие с останалите 4-ма подсъдими чрез използване на документи с невярно съдържание e получила и е направила опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        За това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Стамболийски е извършила преводи на парични суми в общ размер на 714 192 лв., за които е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Наложено ѝ е общо наказание в размер на 1 година и 11 месеца лишаване от свобода условно, с изпитателен срок от 3 години и глоба в размер на 20 000 лв. Подсъдимата Г.В. е осъдена да заплати 332 792 лв. по сметка на държавата, която сума е предмет на престъплението. 

В тежест на 5-мата подсъдими са присъдени направените по делото разноски общо в размер на 23 831.35 лв. или по 4766.27 лв. за всеки един от тях.

Съдът одобри сключеното споразумение и поради цялостното възстановяване в полза на държавния бюджет на нанесените материални щети. Определението за прекратяване на делото е окончателно и влиза в сила от днес. 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?