Следвайте ни

Самотни възрастни ще ползват пакет от социални услуги

Община Пазарджик спечели финансиране по  Проект „Услуги в дома”, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Той ще се реализира в рамките на 18 месеца и ще обхване жители на гр. Пазарджик и 31 села от общината. Социалните  и здравни услуги ще се предоставят 12 месеца. Общата стойност на проекта е 508 172 лева, броя на потребителите е 213 лица.

По проекта е предвидено предоставяне на почасови интегрирани здравно социални услуги на лица от целевата група - възрастни и хора с увреждания или самотно живеещи без възможност за самообслужване. Ще бъдат назначени 4 броя социални работници, 11 броя медицински специалисти и 40 броя домашни помощници, които ще посещават обхванатите лица в дома им.

Както и на психологическа подкрепа. В рамките на дейността са предвидени около 2038 часа работа с двама психолози. За целта ще бъде закупен автомобил, с който мобилните екипи ще  посещават  потребителите в домовете им.

Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?