32

Работещите в Пазарджишко са едва половината от над 15-годишните

През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Пазарджик са 100.9 хил., или 72.5% от населението на същата възраст. Общият брой на заетите лица достига 99.2 хил., или 51.4% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 95.8 хиляди.

Това показва изследване на работната сила, провеждано във всички държави - членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 68.9% (74.7% за мъжете и 62.8% за жените). Коефициентът на заетост за възрастова група 55 - 64 навършени години достига 68.1%.

Броят на безработните е 5.1 хиляди. Коефициентът на безработица е 4.8%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 38.2 хил., от които 15.8 хил. са мъже и 22.4 хил. са жени.

Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години с висше образование е 16.6 хил., със средно - 63.4 хил. и с основно и по-ниско образование - 15.8 хиляди.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 - 64 навършени години при лицата с висше образование е 89.8%, за лицата със средно образование - 76.5% и за лицата с основно и по-ниско образование - 42.0%.

 

Оцени новината

Оцени новината
2.5/5 от 2 оценки
2.5/5 от 2 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?