32

Проверка откри 30 замърсени терена в общините Велинград и Ракитово

Общо 30 замърсени терена и незаконни сметища са открили служители но РИОСВ при проверка в общините Ракитово и Велинград. Тя е предизвикана от сигнал на официалната поща на ведомството през март.
Експерти са направили огледи на всички посочени в сигнала места. Локализирани са 5 замърсени с отпадъци терена - 1 в землището на гр. Ракитово и 4 в землището на гр. Костандово, а други 22 замърсени с отпадъци терени и 3 нерегламентирани сметища са на територията на община Велинград (16 терена и 2 сметища в землището на гр. Велинград, 6 терена в землището на с. Драгиново, 2 от които в горска територия на Горско стопанство „Алабак“ и 1 нововъзникнало нерегламентирано сметище). 
Дадени са предписания на кметовете на община Ракитово и община Велинград да организират почистването на замърсените с отпадъци терени, в т.ч. на участъците със замърсена пръст, ликвидирането на нерегламентираните сметища и да предприемат мерки за недопускане на повторни замърсявания. Битовите отпадъци да се предадат за последващо обезвреждане на Регионалното депо в Пазарджик, а оползотворимите отпадъци да се предадат на лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО. Дадено е предписание и на директора на Горско стопанство „Алабак“ да се почистят замърсените с отпадъци терени в местност Чолаков чучур, землището на с. Драгиново и се предприемат мерки за недопускане на повторни замърсявания. Към момента е изпълнено предписанието за почистване на замърсявания с различни видове отпадъци в м. Еленско краище, землището на община Ракитово. 
Не е допуснато последващо замърсяване. Битовите отпадъци са предадени за последващо обезвреждане на Регионалното депо в гр. Пазарджик, а оползотворимите - на лица, които притежават разрешителни за рециклирането им.
Почистени са и осем замърсени с отпадъци терени и е ликвидирано нерегламентирано сметище на територията на община Ракитово, двата терена в територия-горска в землището на с. Драгиново и един в землището на гр. Велинград. Проверките за последващ контрол на РИОСВ-Пазарджик продължават.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?