32

Прилагат нов подход при опазването на защитените зони

Нов подход за взаимодействие между заинтересованите страни при управлението и опазването на защитените зони в област Пазарджик. Това постигна днешната работна среща, организирана от РИОСВ-Пазарджик по повод 30 години от създаването на мрежата от защитени зони "Натура 2000" в Европейския съюз.

В нея взеха участие експерти, ангажирани в сферата на околната среда и екологията в Областна администрация, общинските администрации на Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Сърница, изпълнителният директор на "Огняново К"АД, еколозите на „Ди Ес Смит  България"АД и „Асарел - Медет"АД и експерти на РИОСВ-Пазарджик.  

Презентацията на д-р Димитър Плачийски – отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора - селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея. 

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците обмениха идеи и добри практики при изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазването на защитените зони, предложиха и обсъдиха различни финансови механизми за финансиране на дейности за опазване на видовете и местообитанията в региона и изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за подобряване на управлението и избягване на бъдещи конфликти. Желанието на всички участници е да има и следващи, на които да се чуят мнения и становища от земеделски производители, представители на горски стопанства и др.                        

Отбелязвайки по този начин 30-годишнината на Европейския ден „Натура 2000“  РИОСВ осъществи ползотворен диалог със заинтересованите страни, институциите и бизнеса в област Пазарджик по отношение на политиките за опазване на биологичното разнообразие.  

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?