32

Поредни две студентски практики се проведоха в „Асарел-Медет“

Като елемент от партньорството между „Асарел-Медет“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, в дружеството се проведоха още две нови студентски практики.

На 24 юни студенти в трети курс от специалността: „Обогатяване и рециклиране на суровини“ , водени от гл. ас. д-р Теодора Янкова, прекрачиха прага на „Асарел-Медет“. В рамките на своята практика, те се запознаха с работата на мелничното отделение на дружеството. Гостите не скриха своите отлични впечатления и от модерното флотационно оборудване в „Асарел-Медет“.

Вчера предприятието отвори вратите си и за нови 7 студенти от трети и четвърти курс от специалността: „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на Минно-геоложкия университет. Заедно с доц. д-р Станислав Стойков и ас. д-р Данаил Йовчев, те разгледаха отблизо процесите в рудника, благодарение на автоматизираната диспечерска система. Студентите научиха повече и за най-модерната в Европа Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед, която е с чистота 99,99%.

Ежегодно, съгласно сключени договори между „Асарел-Медет“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, студенти от различни специалности на учебното заведение имат възможността да се потопят в реалната работна страна в дружеството. Студентските практики са изключително ценни за придобиване на допълнителни знания и ранно кариерно ориентиране на младите.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?