32

Поредна студентска практика се проведе в „Асарел-Медет“

Студенти от специалността „Инженерна екология“ на Химикотехнологичния и металургичен университет - гр. София, посетиха „Асарел-Медет“, за да проведат своята учебна практика в дружеството. Студентите бяха водени от доц. д-р инж. Кремена Деделянова – председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, и преподавател в учебното заведение.

Гостите разгледаха двете фирмени експозиции за историята и развитието на „Асарел-Медет“. Студентите имаха възможност да наблюдават безупречната работа на пречиствателните станции в дружеството. В рамките на посещението си, те се запознаха и със системите от ново поколение на хвостохранилище „Люляковица“, които непрекъснато се надграждат.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?