32

Пазарджик е сред регионите със значително повишение на средния резултат от матурите

На 17 май 2024 г. и на 20 май 2024 г. се проведоха задължителните държавни зрелостни изпити в 35 училища от област Пазарджик.

На държавния задължителен зрелостен по български език и литература се явиха 1568 зрелостници, съобщават от Регионалното управление по образованието.

Средният успех по български език и литература на зрелостниците от област Пазарджик е Добър 4.09 при среден успех за страната Добър 4,32.  Средният брой точки за област Пазарджик е 55.60, а средният за страната – 58.48 точки.

Резултатът по български език и литература на зрелостниците от випуск 2024 е по-висок спрямо 2023 година с 11.27 точки. Пазарджик е вторият от шестте региона, отбелязали най-значително повишение на средния резултат от изпита. 19 зрелостници са получили оценка Отличен 6.00 с резултат над 95 точки, а 125 зрелостници от областта са получили отлични оценки.

Най-висок резултат по български език и литература са постигнали зрелостниците на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик – Много добър 5.19, Средно училище „Васил Левски“, гр. Велинград – Много добър 5.07 и Средно училище „Христо Смирненски“, с. Света Петка – Много добър 5.04.

На втория държавен задължителен зрелостен изпит по профилирана подготовка се явиха 675 зрелостници от средни училища и профилирани гимназии, като най-голям е броят на тези, чийто избор е английският език – 376, следван от география и икономика  – 84, биология и здравно образование – 83, история и цивилизации – 34, предприемачество– 27, информационни технологии – 22, математика – 12, информатика  – 10, изобразително изкуство – 11,  музика – 7, философия  – 5, химия и опазване на околната среда  – 1, немски език В2 – 2 и френски език В2 – 1. Средният успех по английски език е Много добър 5.15, а средният брой точки – 76.97. Отличните оценки по английски език са 28, от които 3 са пълни шестици.

Петима зрелостници от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик са получили пълни шестици и на двата държавни зрелостни изпита.

На държавен изпит за придобиване на професионална квалификация се явиха 807 зрелостници от професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка в средните училища. Средният успех от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е Много добър 4,64.

С най-високи резултати от ЗДИППК са Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик – Много добър 5.11, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – Много добър 5.11,   ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик – Много добър 5.05. Броят на отличните оценки е 230, от които 106 – Отличен 6.00.

В периода от 22.05.2024 – 29.05.2024 г. се проведоха допълнителни държавни зрелостни изпити по английски език, биология и здравно образование, география и икономика, информатика, математика, физика и астрономия. Общият брой на явилите се зрелостници са 39.

На 27 май и 28 май 2024г. се проведе националното външно оценяване по български език и литература и по математика за учениците от четвърти клас. Ученици от 84 училища в област Пазарджик се явиха на оценяванията по български език и литература (БЕЛ) – 1 806 четвъртокласници, а по математика – 1799.

Средният резултат по български език и литература за областта е 65,56 точки, а по математика – 64,89 точки. Постиженията на учениците по БЕЛ и по математика са по-високи спрямо тези на випуск 2023г. съответно с 1,56 точки по БЕЛ и 4,50 точки по математика.

Около 65% от четвъртокласниците имат много добър и отличен резултат по математика и 61 % по български език и литература.

Най-високите резултати от 100 точки по БЕЛ са постигнати от 4 ученици от 4 училища от област Пазарджик: СУ „Васил Левски“, гр. Велинград, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик и НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик.

100 точки по математика са постигнати от 50 ученици от 21 училища: ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград (3), СУ „Васил Левски“, гр. Велинград (1), ОУ „Неофит Рилски“, гр. Костандово (1), ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик (2), НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик (7), НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик (4), НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик (5), ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик (1), ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик (2), СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик (4), СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик (1), СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик (1), ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище (1), ОУ „Двайсти април“, гр. Панагюрище (1), НУ „Михаил Каролиди“, гр. Пещера (8), ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Пещера (1), ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пещера (1), СУ „Христо Ботев“, гр. Септември (1), ОУ „Христо Ботев“, с. Братаница (2), ОУ „Васил Левски“, с. Грашево (2), СУ „Кирил и Методий“, с. Нова махала (1).

 По БЕЛ от 95-99 точки са постигнали 108 четвъртокласници, а по математика – 109 четвъртокласници.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?