32

Отпускат близо 400 хил. лв. за проект срещу домашното насилие

Близо 400 хил. лв. е бюджетът на проект срещу домашното насилие по полов признак, отпуснати от Норвежкия механизъм за Южен централен район. Бенефициент е Сдружение "Съюз за България", като дейностите ще се изпълнят и в община Стрелча като партньор.

Проектът е насочен към разработване на пилотна услуга във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак и създаване на център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Центърът ще бъде създаден на местно ниво, в общината-партньор по проекта, Стрелча.
 
Важен елемент за постигане целите на проекта и за предоставяне на местни услуги „по мярка“ са планираните проучвания и анализи в десет общини, които ще бъдат избрани от ЮЦР (вкл. Община Стрелча). Проучванията и анализите ще са в две основни направления: уязвими групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и съществуващ капацитет на подкрепящите специалисти. На база получените резултати и изводи ще се разработят 10 бр. индивидуални обучителни програми, насочени към специалистите от 10-те избрани общини. След преминаване през обученията, 80 подкрепящи специалисти от ЮЦР ще повишат капацитета си и ще бъдат готови да оказват подкрепа на уязвимите групи в своите населени места от ЮЦР. Пилотно това ще бъде представено в рамките на изпълнение на проекта с новия център „Не си сама“ в Община Стрелча.
 
Основна дейност по проекта ще е създаване на пилотен център „Не си сама“ - услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, вкл. от ромската общност в Община Стрелча“. Пилотният център ще функционира на територията на Стрелча в рамките на 9 месеца след приключване обучението на специалистите от община Стрелча, както и след приключване на проекта. Целта на пилотния център е достигане до самите групи в общността чрез следните примерни дейности: информиране за правата на жертвите на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак; консултиране за рискове/ фактори, които водят до домашно насилие и насилие, основано на полов признак; пряко консултиране на жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак /включително осигуряване на възможност за анонимно консултиране/; информиране на/ координация между оправомощените институции и професионални организации при работа по случай; консултиране на близки и роднини, жертви на насилие и др.
 
Създаването на новия пилотен център в рамките на проекта към община Стрелча е надграждане на дейността на местната власт по отношение на социалните мерки.Проектът предвижда обзавеждане на пилотния център в Стрелча и откриване на две работни места, а специалистите, които ще бъдат назначени ще преминат през предварително  обучение и след това ще бъдат назначени до финализиране на проекта.
 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?