32
Следвайте ни

Откриват нови санирани сгради по ОП "Региони в растеж"

viber icon

Община Пазарджик кани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония по повод откриване на обновените сгради – обекти на интервенция по проект  „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.)   и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Официалната церемония ще се проведе на 08.12.2021 г. (сряда) от 12:00 часа пред жилищната сграда на ул. „Кочо Честименски“ №22. 

 

 

Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е  повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

 

В резултат на изпълнението на проекта в 21 сгради бяха извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление "С" на сградите, вкл. съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

 

Строително-монтажните работи по сградата  на ул. "Кочо Честименски" №22  включват мерки за енергийна ефективност, в това число: топлоизолация по ограждащите конструкции( фасадни елементи и покрив ) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, подмяна на дограма и подмяна на стълбищно осветление, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. СМР  са на стойност 287 650,60 лв. без ДДС и  са изпълнени от   "ТОРИС БГ" ЕООД, гр. София. Изпълнител на дейностите по упражняване на строителен надзор беше  „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.

 

В резултат на изпълнението на проекта  се постига подобряване на облика на градската среда,   подобрени са  експлоатационните характеристики на 21 многофамилни жилищни сгради, като в тях са осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда. С прилагането на мерките за енергийна ефективност ще се постигне и намаляване  на годишното потребление на първична енергия в обектите на интервенция както и на емисиите на парникови газове, което има безспорен икономически и екологичен ефект.  

*Източник - Пресцентър на Община Пазарджик

Коментари (1)

ОСМАН БЕГ

ОСМАН БЕГ

08.12.2021 | 13:23

В ПАЗАРДЖИК, МАСОВО СА САНИРАНИ БЛОКОВЕТЕ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ? НЕ СЕ ВИЖДАТ В ИКОНОМИКАТА!

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?