32

Общинският съвет в Брацигово избира нови съдебни заседатели

Общинският съвет в Брацигово откри процедура за избор на двама съдебни заседатели за Районния съд в Пещера и един - за Окръжния съд в Пазарджик за мандат 2024-2028 година.

Кандидатите трябва да отговарят на няколко задължителни изисквания: да бъдат дееспособни български граждани; да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в община Брацигово; да имат завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявалия; да не са съдебни заседатели в друг съд; да не са общински съветници от същия съдебен район; да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в същия съдебен район; да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Изискваните документи са подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ; свидетелство за съдимост /изисква се служебно/.

Срокът за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели е до 22.12.2023 г. /включително/. 

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание в срок 14 дни от публикуване на допуснатите кандидати.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?