32

Община Сърница спечели четири проекта по „Чиста околна среда“

Община Сърница е с четири одобрени проекта на обща стойност 52 500 лв. Реализирането им ще промени облика на трите населени места – гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни, както и този на училището в с. Побит камък, съобщи кметът на родопската община Неби Бозов.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда всяка година съвместно с Министерството на околната среда и водите обявява конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда” на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

В началото на 2024 год. община Сърница подаде четири проектни предложения:

- Почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих и игри в гр. Сърница – стойност 15 000 лв.;
- Облагородяване на място за малки и големи, за дни безгрижни и сплотели в с. Побит камък – стойност 15 000 лв.;
- Красива зелена среда – обособяване на еко кът за отдих и спорт сред природата – с. Медени поляни – стойност 15 000 лв.;
- За здравето и природата се грижи – спортувай, учи и твори – ОУ „Н. Вапцаров“, с. Побит камък – 7 500 лв.

На 23.05.2024 год. бяха обявени резултатите от подбора на подадените проектни предложения. Броят на кандидатствалите е 1128 общини и кметства, от които са одобрени за финансиране 323 проекта. Кандидатствалите училища и детски градини са 507, като 150 ще бъдат финансирани.

Предстои подписване на договори за четирите проекта и изпълнение на дейностите в рамките на 2024 год.

Проектът в гр. Сърница предвижда създаване на парк при джамията в кв. Петелци. Ще бъдат доставени и монтирани следните съоръжения: многокомпонентно комбинирано детско съоръжение, конструкция с две детски люлки, парадна ограда с височина 1м., врати, ограда – задна част с височина 1,5м.

Проектът в с. Побит камък включва: облагородяване на парковото пространство на центъра – поставяне на нова ограда, врати, пейки, стрийт фитнес уред – успоредка, стрийт фитнес уред – лост, кошчета за отпадъци.

С проекта в с. Медени поляни ще се реализира: създаване на кът до кметството – ще се постави ограда, врати, пейки, беседка, фитнес стрийт уред – велоергометър, комбиниран фитнес стрийт уред, кошчета за отпадъци.

Проектът за ОУ „Н. Вапцаров“, с. Побит камък предвижда да се постави комбинирано детско съоръжение.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?