32

Община Пазарджик спечели близо 50 млн. лв. за смяна на печки с екоуреди

Финансирането е едно от най-високите в страната, но това не е само положителен знак

Общо 48 699 163 лева ще получи Община Пазарджик по проект, даващ възможност на гражданите да сменят безплатно старите печки на твърдо гориво с екологични алтернативи. Интересът към тази възможност и досега е много висок, а тепърва предстоят още етапи на кандидатстване, стана ясно на брифинг по темата днес.

„От цялата страна Пазарджик е една от общините с най-високо финансиране и това е един от най-значимите ни проекти, отбеляза Цветелина Купенова, ръководител на проекта и началник на кабинета на кмета. Това обаче е и повод за притеснение - означава, че Пазарджик е сред градовете с най-силно замърсяване на въздуха“.

Зам.-кметът Любомир Гечев обясни, че главната цел е да се постигне по-добра чистота на въздуха, най-вече от фини прахови частици, а направените изследвания до момента показват силно замърсяване с тях. Замяната на печкитее специфична цел, тъй като е установено, че те са една от основните причини за високо съдържание на фини прахови частици във въздуха.

Гечев отчете, че и до момента, макар проектът да е в начален стадий, има много силен интерес към тази възможност. Над 2200 са подадените молби за подмяна на стари печки с екологични уреди. Те може да са климатици, термопомпи, камини на пелети. Очаква се да бъдат заменени около 9300 печки, в проекта да се включат над 5500 домакинства, а на финала 70-80% от ползваните сега печки на твърдо гориво да бъдат заместени от екоотопление. 

Миналия месец е подписан договорът за проекта, което гарантира получаването на финансиране. Избрани са и изпълнители за популяризирането му, скоро те ще започнат да разясняват на хората как да кандидатстват и какви документи да подадат. Предстои избор на изпълнители за техническите дейности. Плановете са реалната замяна на стари печки да започне още в началото на предстоящия отоплителен сезон. Самият проект пък е с продължителност 60 месеца.

Общинските служители, работещи по проекта, са събрали и информация за това къде сходни проекти са били изпълнени успешно и кои общини не са се справили чак толкова добре, допълни още Любомир Гечев, като заяви, че с колегите му ще ползват този вече натрупан опит.

А той е както положителен, така и отрицателен. Много от общините са имали проблеми с ненавременни доставки на новите отоплителни уреди, с недостиг на групи за монтажа им, както и трудности с достъпа до одобрените жилища в предварително уговореното време. Стопани заявявали, например: „Щедойъдете другата седмица в еди-колко си часа". Имало е и случаи новомонтираните климатици да изчезнат и при проверка да се установи липсата им, а дали са били продадени, не се знае. Добре е да се знае, че хората, участващи в проекта, също поемат определени ангажименти, каза още зам.-кметът и допълни, че е важно да се изпълни по-голямата цел - намаляване на замърсяването на въздуха.

Гечев поясни още, че кандидатстването ще протече на няколко етапа, но и че хората не бива да чакат до последния момент - няма как да подадат молба в последните 3 месеца и да очакват тя да бъде удовлетворена.

„Подадените до момента 2200 молби са доста добър резултат, но това не бива да ни успокоява, каза още зам.-кметът. Целим максимален обхват на проекта“.

Стана ясно още, че хората могат да научат повече за проекта и да зададат своите въпроси в Центъра за информация и услуги на граждани, както и на сайта на Община Пазарджик

Проект ИСУН № BG16FFPR002-5.001-0002  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ е по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. е 48 699 163 лева, като от тях 41 395 163 лева се финансират от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева са от държавния бюджет. Срокът на проекта е 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2029 г. 

Пълната информация за проекта може да намерите ТУК.

Оцени новината

Оцени новината
2/5 от 2 оценки
2/5 от 2 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?