32

Община Лесичово представя резултати от иновативен социален проект

Екипът първи в страната въвежда интегрираната здравно-социална услуга „Дигитален асистент“, осигуряващ донанащно наблюдение на възрастни и болни

Утре от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово ще се проведе пресконференция на тема: „Представяне на добри практики и резултати на Проект „Грижа в дома в Община Лесичово“ - причини за удължаването му с шест месеца.“

На събитието ще присъстват г-н Серьожа Лазаров - кмет на община Лесичово, г-жа Веселина Милкова - зам.-кмет на община Лесичово, екипът на проекта, представляван от г-жа Тихомира Върбанова.

Ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта „Грижа в дома в община Лесичово“. Ще бъде представен и филм за изпълнението на проекта в Община Лесичово, реализиран от управляващия орган по мярката „Грижа в дома“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Лесичово се представя като първата община в България, която е въвела интегрираната здравно-социална услуга „Дигитален асистент“, като пример за въвеждане на добри практики за осъществяване на целите по програмата „Грижа в дома“.

По време на изпълнението на проекта от 25.03.2023 г. на 50 души са били подсигурени почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа. От тях Община Лесичово е подсигурила наблюдение 24/7 на жизнените показатели и оказване на незабавна помощ на 37 души чрез иновативната социална услуга „Дигитален асистент“. По проекта са били наети 8 санитари и 1 медицинска сестра.

Общият период на проекта се удължава до 20 месеца и ще продължи до 25.11.2024 г. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?