32

Ново попълнение горски педагози с лесовъдско образование след обучение на Юндола

Обучителният курс се проведе от Центъра за продължаващо обучение към Лесотехнически университет, като в него взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, РДГ Кюстендил, РДГ София, РДГ Пазарджик, РДГ Пловдив, РДГ Ловеч, РДГ Велико Търново и ГСС – София. Успешно завършиха обучението 19 експерти с лесовъдско образование.

Повишаването на капацитета на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите ще допринесе за предстоящото изпълнение на Националният план за възстановяване и устойчивост. Планът предвижда изпълнението на политики, насочени към повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата. 

В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да се проведат занимания с 54 000 деца в начален образователен етап, включващи обогатяване на познанията за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми. 

Обучението по горска педагогика се проведе в рамките на „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България”.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?