Жители на Синитово протестираха пред Административния съд

Поводът: Решението на магистратите в полза на инвестиционно намерение за изграждане на площадка за отпадъци

Жители на село Синитово излязоха днес на протест пред Административния съд в Пазарджик. Повод за проявата стана взетото преди дни решение, че не е необходима Оценка за въздействието върху околната среда, за да бъде реализирано инвестиционното намерение на столичната фирма „Солар парк Тракия“ да изгради площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в землището на селото. Въпреки уверенията, че обектът няма да се отрази на екологията, местните не са съгласни до домовете им да се развива такава дейност, без да е проверено дали тя наистина не крие рискове за хората и техния поминък – земеделие и животновъдство. 

Делото е образувано по жалби на Сдружение с нестопанска цел "Еко Синитово", Сдружение за аграрни и екологични проекти - ГЕО и Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Те се обявяват срещу решението на РИОСВ, че не е необходима Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на изменение и разширение на инвестиционното предложение за площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци с възложител "Солар Парк Тракия".

Пред магистратите представители на трите граждански организации изтъкват, че решението на РИОСВ противоречи на екозаконодателството, поземленият имот, в който се планира да се осъществи третирането на отпадъци, попада изцяло в защитена зона “Бесапарски ридове“. Излагат се критики към инвестиционното приложение и липсата на данни в него откъде ще се докарват  производствените и строителни отпадъци, които ще се депонират, липса на детайлно определяне на нито един от крайните продукти от оползотворяването на тези отпадъци, липса на поет ангажимент за гаранции за недопускане на потенциални щети за околната среда. Сочи се, че в съседство, отново в защитена зона “Бесапарски ридове“ се намира регионално депо за битови отпадъци край с.Капитан Димитриево, както и нерекултивирано старо сметище на град Пазарджик. Представени са аргументи защо е необходима ОВОС и се казва, че жителите на селото държат да се проведе обществено обсъждане. Към жалбата  е приложена и подписка до кмета на с.Синитово от жители на с.Синитово против инвестиционното предложение.

От Екоинспекцията пък считат, че няма вероятност площадката за третиране на отпадъци да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Същото становище дава и инвеститорът, като пояснява, че ще ползва терен, който е част от бивша ТЕЦ с изградени в миналото диги. Основната зона, върху която ще се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците, ще се разшири с изграждане на още три клетки, като  те ще се експлоатират последователно една по една. Впоследствие ще се рекултивират, ще се покрият с пръст и трева, а върху тях ще се монтират фотосоларни панели. Не е предвидено обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, нито приемане на опасни и битови отпадъци.

Жалбите на трите граждански организации са оставени без уважение. Решението на магистратите е неокончателно и може да се обжалва пред Върховния административен съд.

В конкретния съдебен спор акцентът пада върху екологията, но борбата срещу проекта за депо за третиране на отпадъци, както и срещу друго инвестиционно намерение - за добив на инертни материали край Синитово, се води вече трета година. 

През октомври 2019 година заедно с местните избори бе проведен и референдум, в който 894 души се обявиха срещу двата бизнес проекта, само 7 бюлетини бяха с положителен отговор. В случая изграждането на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в землището на село Синитово, както и изграждане на кариера за добив на мрамори засягат пряко интересите на населението за осигуряване на здравословна околна среда; ще се засегне сериозно поминъкът на местните жители на село Синитово, което село е с традиционно земеделие и животновъдно производство; още повече, че тези инвестиционни намерения ще се реализират в непосредствена близост до земеделски земи. Развитието на тези два вида производства в близост до населеното място, ще наруши здравословната околна среда, което ще е мотив особено за по-младото население да потърси такава в друго населено място. А това от своя страна би довело до обезлюдяване на село Синитово - сочи се в мотивите, с които Община Пазарджик реши да проведе общественото допитване.  

Резултатите от него обаче бяха обявени от Административния съд за недействителни заради неспазени срокове.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата предпочитате за национален празник на България?