32

ИГА ще представи оценката на държавата за грижите за децата в доклада „Бележник 2024“

На 10 май Фонд за превенция на престъпността ИГА ще представи пред представители на местната власт, експерти и медии данните, основните изводи и оценката от годишния доклад “Бележник - Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” на Национална мрежа за децата (НМД), част от която е и Фонд ИГА.

„Бележник 2024“ е 13-то поред издание на мониторинговия доклад на НМД, който оценява напредъка на държавните институции в грижата за децата в 8 области - Благосъстояние, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие, Ранно детско развитие, Образование, Здравеопазване, Спорт, култура и свободно време и Детско участие.

Оповестяването на най-важните изводи в доклада ще се състои на 10 май от 10.30 часа в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. За участие са поканени представители на институции, организации и медии.

 

За „Бележник 2024“

Експертното проучване се базира на информацията, предоставена от над 25 национални и местни институции, включително министерства. Независимият мониторинг включва анализа и оценките на 41 автори и 7 външни оценители. Специално място в доклада има мнението на деца и младежи, както и на хората, чиято роля е да ги подкрепят - родители, учители, здравни и социални работници и др. Тази година включилите се в анкетите деца и възрастни достигнаха рекорден брой – 1474 деца и 1765 възрастни от цяла България.

През последната година бяха продължени редица подобрения в системата на социалното подпомагане и ускорено бяха приети промени, касаещи домашното насилие, правосъдието за деца, осиновяването. Стъпки, макар и недостатъчни, бяха предприети и в изграждането на Националната детска болница без повече отлагане. В майчиното и детско здраве беше стабилизирана работата на здравните медиатори, бяха поети от държавата медицинските храни за всички нуждаещи се деца и възрастни, наред с прогреса в редица други области, които НМД анализира на страниците на изданието. Много ключови теми останаха неадресирани. За поредна година няма приета Национална стратегия за детето (2024–2030 г.) - нужната основа за мултисекторна интегрирана подкрепа за децата и семействата. Особено важни са и политиките за преодоляване на регионалните различия - в майчиното и детското здраве, ранната грижа, образованието, достъпа до услуги. Ключово е да бъде спрян регресът в системата на закрила. 

Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на 130 граждански организации и активисти, които работят в полза на децата в България. Повече от 200 хиляди български деца и над 100 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти. 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?