Следвайте ни

И в Панагюрище правят Център за работа с деца на улицата

viber icon

Община Панагюрище и Министерството на труда и социалната политика подписаха договор за изпълнение на нов социален проект - за изграждане на Център за работа с деца на улицата. Одобреното финансиране е близо 180 хиляди лева и се отпуска по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Сроковете за изпълнение са от 1 юли 2022 година до 30 юни 2023 година.

Проектът предвижда разкриване на нова социална услуга за социално включване Център за работа с деца на улицата, с капацитет 15 места, който ще подкрепи деца в риск и техните семейства, на територията на община Панагюрище.

Чрез създаването на Център за работа с деца на улицата ще се осигури по-голямо разнообразие и качество по отношение на социалните услуги в общността. Ще бъдат подобрени възможностите за защита и социална рехабилитация на деца в риск. Изпълнението на проекта ще разшири и кръга на социалните услуги, което ще допринесе за мисията на Община Панагюрище да изпълнява ролята на двигател за местното развитие на социалните услуги и обединител на усилията в тази посока на всички заинтересовани страни.

Дейностите по проекта ще допринесат за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на деца в риск и техните семейства, като се насърчават равните им възможности и се разширява обемът и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността в община Панагюрище.

Проектните дейности ще отговорят на част от предизвикателствата на политиката в областта на социалното включване - нарастващото търсене на социални услуги в общността, както и на все по-нарастващата необходимост от по-ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги за децата и техните семейства.

Проектното предложение е в съответствие с целите на програмата и има принос към настоящата процедура, като окаже подкрепа за допълняемост на проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, чрез изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?