32

Гостуваща изложба „Гласът на словото“ от НБКМ бе открита в Регионалната библиотека

Тематична изложба „Гласът на словото“ с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, гостуваща в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“- Пазарджик, бе открита днес. Експозицията е посветена на 1155- тата годишнина от успението на св. Константин-Кирил Философ. Посетителите имаха възможност да видят авторския филм на г-жа Ели Тоткова, начален учител в Основно училище „Св.Кл.Охридски“ за Константин-Кирил Философ, като в ролята се беше превъплътил актьорът Александър Пасков.

Първокласниците от класа на г-жа Тоткова изнесоха рецитал по стихове за 24 май- Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Изложбата бе открита и по повод 11 май - деня за прослава на паметта на просветителите Кирил и Методий, както и професионален празник на българските библиотечно-информационни работници.

Основната част от оригиналните материали в изложбата „Гласът на словото” са от колекциите, съхранявани в специалните фондове на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” в Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“. Сред тях са някои от по-рядко експонираните паметници на южнославянските и руската ръкописна традиция, както и книжовни паметници, слабо познати досега за широката общественост.

Посетителите ще могат да видят Тиквешкия сборник от втората половина на XV в., съдържащ и текста на Солунската легенда; Дриновския дамаскин и синодик от края на XVI в., изписан в Ловешкия книжовен център; служебния миней за м. февруари от 1608 г., изписан в манастира „Св. Троица” край Враца, както и единствения запазен в България руски хронограф, в който са поместени „Сказание за превода на книгите от гръцки език на славянски” и „Кратко сказание за раждането и живота на св. Кирил”.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?