32

Гласуват по-ниски възнаграждения на съветниците в Пазарджик

Възнагражденията на общинските съветници в Пазарджик ще бъдат с над 50% по-ниски, ако се приеме внесено в градския парламент проектопредложение от съветника Николай Пъндезов. Той предлага с колегите му да получават само по 20% от заплатата на председателя на ОбС вместо досегашните 45%. Предвидено е това да влезе като изменение в Правилника за дейността на местния орган на власт. Промяната е минала през обществено обсъждане на 11 март.

„Финансовото състояние на Община Пазарджик е изключително тежко - пише в мотивите си Пъндезов. - Има натрупани непогасени задължения, които по данни до момента са за над 50 000 000 лв.“

Вносителят подчертава още, че администрацията и Общинският съвет трябва да работят за максимално ограничаване на разходите и финансиране само на основните системи, без които общината не може да функционира.

Припомняме, че обсъждането на темата започна при гласуването да се увеличи заплатата на кмета на общината Петър Куленски бе увеличена на 4900 лева. Председателят на общинския съвет пък получава 90% от нея - 4410 лева. 45 на сто от тази сума пък са досегашните възнаграждения на всеки от останалите 40 съветници, тоест - 1984,50 лева. Ако предложението на Пъндезов се приеме, всеки от тях ще получава по 882 лева. По този начин за един 4-годишен мандат спестените средства за Общината ще бъдат в размер на 2 160 000 лв., казва се още в проекта, който ще бъде обсъждан в зала на 25 април.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 2 оценки
5/5 от 2 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?