32

Форум “Заедно в борбата с кибертормоза на деца” предстои в Пазарджик

Какво трябва да знаят българските деца, за да се предпазят от тормоз в нета? Как още повече ученици да бъдат спасени? Защо училищата трябва да се включат активно в превенцията? Каква е ролята на МВР и МОН? Ще се криминализира ли кибертормозът?

Това са част от темите, които ще обсъжда форум “Заедно в борбата с кибертормоза на деца”, който ще се проведе на 13 юни 2024г. в Пленарна зала на Община – Пазарджик (етаж 2), от 11:00 часа (регистрация от 10:30).

Организатор е Българска академия за сигурност, чиито председател Владимир Бронфенбренер е водещ експерт по национална сигурност в Израел. Той е и основател на програма “Киберзащитници” в България, която само за  последната година успя да намали със 70 000 броя на пострадалите български деца в онлайн пространството. 

На форума ще присъстват представители на МОН, МВР, УНИЦЕФ, Съдебна система, народни представители, представители на Агенцията за закрила на детето, местната власт, на средни учебни заведения, неправителствени организации. 

Програма “Киберзащитници” за деца е създадена, за да да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоза срещу деца.

Целта е с помощта на разработени от водещи израелски специалисти препоръки, както към децата, така и към техните родители и подрастващите, максимално безопасно да използват интернет, като се намалят случаите на тормоз в киберпространството. Израел е държавата-лидер в защита на децата в онлайн среда. Там е и най-ниският процент в света на пострадали деца в световната мрежа.

Последното проучване, направено от Българска академия за сигурност, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, отчита 12.6% (70,000 ученика) намаляване броя на пострадалите деца в мрежата за последните две години, като за 2023г. намалението е 7.1%, в резултат на реализиране на програмата, като процента на пострадали деца в мрежата в Бълнария е 51.9%, който е по-нисък от средния показател за държавите членки на ЕС.

От м. март 2024г. СУ “Христо Ботев” – гр. Септември  е първо пилотно училище по програма “Киберзащитници”. Целта е до м. септември 2025г., училището да е най-безопасно от гледна точка на детски кибертормоз в държавите членки на Европейския съюз. 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?