32

Експерти от Пещера, Батак, Садово и Стрелча участваха в работно посещение в Норвегия

Във връзка с изпълнението на Дейност 5 „Разпространяване на добри практики - фаза 1 - обмен на опит и добри практики - работно посещение в Норвегия“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", 

20 души - експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 4-дневно работно посещение на Норвегия. Експертите заминаха за Осло на 16.09, където прекараха 2 дни. По време на престоя си в Осло, представителите на общините и партньорите разгледаха  многобройни добри практики и зелени решения за внедряване на мерки за адаптация и намаляване на климатичните промени в градска среда.
На 17.09 вечерта експертите пристигнаха в Кристиансанд. Градът е известен с своето "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки. На 18.09 се състоя среща с местни представители, които споделиха добри примери и практики и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Бяха обсъдени предизвикателствата и пропуските на българските общини по отношение на действията в областта на климата. Бяха представени добри практики за планиране и прилагане на проекти и технологии, приложими за България, като проследи и анализира целия процес – от планирането до изпълнението на мерките и проектите. По този начин служителите в общинските администрации имаха възможността да усвоят похвати и техники за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, което от своя страна повишава капацитета и компетентността на общинските служители в областта. Бяха организирани посещения на място в избрани региони, където нагледно се демонстрират вече внедрени мерки.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?