Следвайте ни

До 2-ри март обсъждат проекта за развитието на община Велинград

viber icon

Местната администрация във Велинград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на родопската общината за периода 2021-2027 г. Проектът е качен за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Велинград. Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото му обсъждане се провежда неприсъствено, съобщиха от ведомството.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения в деловодството на Община Велинград,  бул. „Хан Аспарух“ № 35 и по електронен път на e-mail: [email protected]  в срок до 02.03.2021 година.

Планът за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. Той е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната му цел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Той е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 

Затова Общинска администрация Велинград отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на активно участие на гражданите в процеса на изготвяне на този важен стратегически планов документ.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай