32

Црънча минава на воден режим, засега спират водата само нощем

Воден режим въведе ВиК-Пазарджик в близкото село Црънча. Причините са силно нараснала консумация на питейна вода за непитейни нужди, дължащо се на горещото и сухо време, и същевременно частично намалелия дебит на водата от планинските каптажи. Целта е акумулиране на вода във водоемите над селото за осигуряване на нормално водоснабдяване в часовете с най-голяма необходимост от вода за питейно-битови нужди на домакинствата.

До нормализиране на ситуацията водата е възможно да се спира през нощта за високата част на селото /южно от новите шахти с регулатори при училището и църквата/ в периода от 22:00 до 06:00 часа. При незадоволителен ефект от нощния режим е възможно да се въведе допълнително спиране на водоподаването за високата част на селото в периода от 12:00 до 18:00 ч. през деня, за осигуряване на водоподаването във вечерните часове.

Данни на предприятието показват, че подаваната вода към селото през първите 5 месеца на годината е около 910 куб.м/денонощие, а за първите 20 дни на м. юни достига над 1400 куб.м/денонощие, или увеличение с над 50%. През последните дни помпата, пълнеща резервоарите, работи непрекъснато по 24 часа в денонощието, но нивото се движи между 0% и 20%. 

Причивът към хората в селото е да ограничат поливането с питейна вода, за да може да се акумулира вода за питейно-битови нужди в домакинствата.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?