32

Читалищни дейци ще обсъждат нови идеи и проекти за предстоящия сезон

В седмицата между Цветница и Великден читалищни председатели и секретари от регион Пазарджик се събират на Областно съвещание за второ двумесечие на календарната година. За координиране на работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа за периода след зимата, до началото на лятото. И за оказване на методическа и експертно-консултантска помощ от Ресорния център, в рамките на Регионалния обучителен цикъл „Пролет е!“. За да бъдат подкрепени читалищните сдружения в дейността си при опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство и в развитието на любителското творчество. В наситения с празници и събития пролетен период. 

Лектор и водещ на форума е читалищен експерт Радка Енчева-Кочева. 

Форматът предвижда обучителна част и дискусионно време за споделяне на опит от практиката. С възможност за намиране на партньори за нови идеи и проекти в Регионалната читалищна мрежа.

*инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ „Читалища“ - Пазарджик

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?