32

Читалищни дейци обсъдиха правилата за опазване на културното наследство

Областното съвещание за Регионална читалищна колегия – Пазарджик продължи до късния следобед на предпразничния 30 април.  Оживено, с енергия от началото до края, с активно включване на всички участници.

Лекторът Радка Енчева-Кочева направи обзор и коментар на текстове от нормативните документи, уреждащи опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство от читалищата, като държавна тяхна задача. А именно от: Закона за народните читалища, Конвенция 2003 на ЮНЕСКО за опазване световното културно многообразие, Закона за нематериалното културно наследство. Във връзка с очакваната сесия по системата „Живи човешки съкровища – България 2024“ за попълване на Националната листа за нематериално културно наследство с нови елементи. Процедура, случваща се през две години – у нас от 2008 година, след като страната ни става член по Конвенция 2003, с равни права и отговорности с другите страни-членки, в това отношение.

Изследвани бяха възможности за провеждане на местни читалищни инициативи за показване и популяризиране на живото наследство на районите, както и за издирване на народни знания, умения, обичаи… Такива, които да отговарят на условията да са кандидатури по системата „Живи човешки съкровища“. 

Договориха се информационни семинари, срещи, кръгли маси по темата за опазване на народното богатство, носено, пазено и предавано от хората по места – с водещата роля на читалищата.   

Щедро беше споделен опит, знания, идеи и намерения за читалищна дейност през периода на пролетта - до началото на лятото, когато в края на юни ще се проведе третото за годината областно съвещание. 

Гост на форума беше писателят и председател на Дружеството на писателите в Пазарджик – Тодор Каракашев. Той представи съвместната инициатива на Дружеството и Регионалния читалищен център „Литературен поход в читалищата на Пазарджишко“. Сподели идеи за надграждане на сътрудничеството в подкрепа на литературата, четенето на книги, писането и изкуствата. Предложи помощта си за читалищата от областта, в тази им мисия.

С пожелание за Светли празници, здраве и вдъхновение, участниците напуснаха съвещателната зала, без да бързат. И продължиха неформалните дискусии в парка пред пазарджишкото читалище „Христо Ботев-1897 г.“ - домакин на събитието.

*инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ „Читалища“ - Пазарджик

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?