Следвайте ни

Близо 106 млн. лв. е новият бюджет на Пазарджик

За 2021 година общината разполага с 15 милиона повече в сравнение с миналата

viber icon

Със 105 730 250 лева ще разполага тази година Община Пазарджик, според проекта за бюджета за настоящата година. Документът е качен на сайта на Общинския съвет, предстои да бъде подложен на публично обсъждане на 9 февруари от 10,00 часа в Пленарната зала.

 

Бюджетът на Общината за настоящата година е с около 15 милиона по-голям от този за 2020 година, когато е бил 91 091 142 лева.

Предвидената сума за държавни дейности през 2021-ва е 72 575 211 лева, за дофинансиране на държавни дейности – 620 000 лева, а за местни дейности – 32 535 039 лева. Местната хазна очаква от собствени приходи 33 000 000 лева, от които данъчни 11 793 000 лева и неданъчни – 21 207 000 лева.

Общият размер на отношенията с Централния бюджет е 73 367 054 лева. От тях 65 302 454 лева са обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейности. 6 906 100 лева пък е изравнителната субсидия за допълване разходите за местни дейности. Очакват се 1 898 900 лева целева субсидия за капиталови разходи, както и 259 600 лева трансфер за зимно поддържане на пътища.

В частта за операции с финансови активи и пасиви са планирани 5 574 748 лева. От тях 1 943 800 лева са за погашения по банков заем, 954 581 лева – за отчисления по Закона за управление на отпадъците, а най-голямата сума – 2 милиона лева, е за изплащане на безлихвен заем от Министерството на финансите.

Данъчните приходи са 35,7% от собствените приходи. В тази част най-солидна е очакваната сума от налога за автомобилите – 5,5 милиона лева, от имотен данък се чакат 3,5 милиона лева, от данък за придобиване на имущество и дарения – 2,5 милиона лева, от патентен и туристически данък – съответно 250 000 лева и 40 000 лева.

Общият размер на неданъчните приходи е 21 207 000 лева, от които 1 311 000 – от приходи и доходи от собственост, 860 000 лева от наеми, 450 000 лева от продажба на продукция, стоки и услуги.

Общо 15 316 000 лева постъпления са прогнозирани от местни такси. Тук най-голямата сума е от таксата за битови отпадъци – 11 800 000 лева. По 1,5 милиона лева са предвидените постъпления от такси за тротоари, тържища и пазари, както и от глоби, санкции и наказателни лихви. Останалите приходи в тази графа са от административни и технически услуги, такси за социален патронаж, детски градини, за откупуване на гробни места, концесии и други. От такса за притежаване на куче местната хазна очаква 1000 лева.

Заложената сума за публични разходи за годината е 105 730 250 лева, в това число 58 628 лева за възнаграждения и осигуровки, 38 276 056 лева – за издръжка, 4 552 671 лева за капиталови разходи и 3 553 959 лева за субсидии. Останалите са за стипендии, помощи, лихви по заеми.

За дейностите на Общинската администрация са предвидени 7 505 282 лева, от които 4 233 282 лева – за държавни дейности, 2 822 000 лева – за местни, 450 000 лева – за дофинансиране на държавни дейности и 50 000 лева помощи за „ин витро“. 640 000 лева е планираната издръжка на Общинския съвет, като от нея 600 000 лева е за възнаграждения и осигуровки.

За образование са заложени 53 780 286 лева, за здравеопазване – 4 195 011 лева, за социални дейности – 10 004 338 лева. 15 108 103 лева пък са планирани за комунални услуги - улично осветление , ВиК, ремонт на улична мрежа, озеленяване, организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа. За издръжка на дейността сумата е 13 091 200 лева, останалите пари са за заплати, осигуровки и капиталови разходи.

Общо 6 285 809 лева пък са предвидени за спорт, като субсидиите на спортните клубове са 2 милиона лева, 3 255 809 лева са за капиталови разходи, а останалите 830 000 лева – за заплати и издръжка на спортните бази.

За култура в бюджета са заложени 4 839 291 лева, за транспорт и съобщения – 1 241 097 лева, за отбрана и сигурност 0 721 692 лева, за други икономически дейности – 1 105 000 лева. 289 341 лева пък се очаква да бъдат разходите за лихви.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай