32

6564 дела са гледани в Районния съд в Пазарджик за миналата година

На 22.02.2024 г.  бе представен Годишният доклад за дейността на Районен съд – Пазарджик.

На мероприятието присъстваха и.ф Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, Административният ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик Веселка Златева и Административният ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик Радослав Бакърджиев,  районни съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители.

Докладът в частта за граждански дела, изпълнителни дела и служба по вписванията бе представен от Административния ръководител - председател на Районен съд – Пазарджик Христо Георгиев, който даде обективна оценка за свършената работа, анализира проблемите и очерта насоките, които ще помогнат за подобряване дейността на съда, за подобряване публичния му образ и повишаване общественото доверие в съдебната система.

Заместник-административният ръководител Таня Петкова запозна присъстващите с дейността на съдиите от наказателно отделение на Районен съд – Пазарджик през 2023 г. 

През 2023 г. са образувани общо 6 564 дела, от които 4 764 граждански дела и 1 800 наказателни дела. Осъдени са били 412 лица, от които 2 непълнолетни. 

От „Бюро съдимост“ при Районен съд-Пазарджик са издадени 7 569 свидетелства за съдимост и 1908 справки за съдимост. 

През отчетния период в съдебно-изпълнителна служба към Районен съд- Пазарджик са постъпили общо 213 бр. изпълнителни дела за общо дължима сума 1 085 097,40 лева.

През 2023 г. в службата по вписвания са образувани 6611 дела и са извършени общо 10 859 вписвания, отбелязвания и заличавания, от които 62 законни ипотеки и 901 възбрани. Издадени са общо 2737 броя удостоверения по чл.48 ПВ и чл.46 ПВ, както и 4 765 броя преписи от вписани актове.

Съдия Христо Георгиев изрази благодарност от свое име и от името на съдия Таня Петкова – Заместник на административния ръководител-заместник председател  на съда  и  и.ф. Административен ръководител – председател за периода от 28.11.2022 г. до 01.03.2023 г., на съдиите, съдиите по вписвания, държавните съдебни изпълнители и съдебните служители за положените труд и усилия през изминалата 2023 г., за взаимното доверие и подкрепа и постигнатите отлични резултати.

Пълният доклад за дейността на Районен съд – Пазарджик за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на съда в раздел „Документи – годишни отчетни доклади“.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?