Следвайте ни

Свободни работни места в Бюро по труда-Панагюрище

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Фармацевт магистър
 
2
Помощник-фармацевт
 
1
Специалист, качество
 
2
Технолог в оптично производство
 
1
Технически ръководител, строителство
 
1
Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
 
1
Ръководител на учебна дейност
 
2
Инженер, конструктор
 
1
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-История и/или География
1
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-Математика
 
3
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)-магистър/бакалавър
 
2
Учител, детска градина
 
2
Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 
Работни места за специалисти с висше образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания по чл.38, ал.1 от ЗХУ:

2
Инженер, конструктор в оптично производство
5
Технолог в оптично производство
1
Организатор, производство
1
Специалист продажби в областта на  техниката
2
Специалист, логистика
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Администратор, хотел
1
Склададжия
1
Отчетник, планиране на материали
3
Готвач
1
Работник, кухня
1
Помощник-готвач
1
Майстор, производство на тестени изделия
2
Камериер/камериерка, хотел
4
Продавач-консултант
2
Матричар
3
Машинен оператор, металообработващи машини
1
Фрезист
1
Настройчик, металургични линии
4
Работник, допълнителна обработка на стъкло
1
Контрольор, качество
3
Машинен оператор, машина за леене
1
Машинен оператор
1
Шофьор, лек автомобил до 9 места
3
Шофьор, автобус
3
Шофьор, самосвал
1
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1
Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
2
Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
1
Автомонтьор
1
Чистач/ Хигиенист
1
Чистач, производствено оборудване
1
Общ работник, строителство на сгради
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания по чл.38, ал.1 от ЗХУ:

1
Шлосер
1
Монтажник, сложни/комбинирани изделия/на оптикомеханични възли-окуляри, колиматори и

обективи
 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?