46

Главна улица на Първомай стана като писта след ремонт

Община Първомай работи упорито за подобряване на пътната инфраструктура и благоустрояване на градската среда. Някои от обектите вече са завдършени, а други се довършват с пълна сила, съобщиха от местната администрация.

Приключиха ремонтните дейности на ул.,,Кочо Честименски”, намираща се в централна градска част. След реконструкцията тя е с нов асфалт, нови бордюри и тротоари, и подобрено отводняване. Направени са маркировката и пешеходните пътеки. Ремонтираният участък на улицата е с дължина 270м - от ул. ,,Княз Борис I” до ул.,,Стефан Стамболов”.

Облагородено е вече и междублоковото пространство на ул.,,Петър Берон”№ 6-8 и ул. ,,Княз Борис I”№ 43-45, което беше недостатъчно добре поддържано. С направената преди година детска площадка и извършеното заравняване и насипване с фрезован асфалт, то вече придоби цялостен завършен вид. Основна цел на извършените дейностите е да направи средата наоколо по-привлекателна и по-безопасна.

Продължават ремонтните дейности по подмяна на тротоарните плочки на ул.,,Княз Борис I”. Едновременно с това се извършва изкърпване на дупки по уличната мрежа в с. Драгойново, преди това се закърпиха проблемните участъци по пътя с.Искра- с.Новаково.

Предстои обновяване на уличната мрежа в селата Градина, Караджалово и Искра.

Стремежът на общинското ръководство да благоустроява инфраструктурата е важен елемент от общинската политика за развитие на приветлива градска среда и отговаря на регионалната политика за развитие на общността, казаха от администрацията.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?