Марий Гаджев: Ще отчуждим терените на Копривките след влизането на новия Общ устройствен план

- Арх. Гаджев, ски-пистата на Копривките от години е ябълка на раздора. Как общината смята да я запази и сложи край на спора?

- Приоритет за нашата община е развитието на спорта и туризма. Затова инициативата на общината е в посока да запази съоръженията - ски писти, влекове на Копривките, х. "Здравец", Студенец и Бяла черква. Законът ни дава възможност, докато процедираме ОУП, да издадем строителна забрана за терена, където е взето решение да се запази това съоръжение като ски писта или друго специфично предназначение, независимо че са частни имоти. А с влизането на ОУП да се даде възможност общината да извършва отчуждителни процедури. Най-наболял е проблемът с пистата на Копривките, тъй като там има доста построени къщи. Някои от тях, за съжаление, имат проблемни достъпи. Там имат някакви частни имуществени отношения, които спъват инициативата. Разговаряно е с тези хора, обяснено им е, че в край сметка пистата е една даденост и би стимулирала не само туризма, но и тях като собственици на къщи за гости, тъй като някои от тези сгради там са с точно такова предназначение. Желанието е с обособяването на тези центрове около х. Здравец и Студенец да се развива вилно застрояване и курортни дейности. 

- Колко са собствениците на терени под плаца на ски пистата?

- Не мога да ви кажа с точност.  Терените на ски пистата са от порядъка на 30 имота.

- Процедурата по ОУП може да продължи дълго във времето, с години? Как ще се противопоставите на собствениците, които искат да строят върху имотите си и са в правото си?

- Тези, които имат влезли в сила ПУП за промяна на предназначението, няма пречки да си строят. Процедурата ОУП не отменя по никакъв начин тези планове и не ощетява хората, които са си променили предназначението на земята. Заповедта на Копривките не засяга имоти с променено предназначение и може да се строи в тях. Не е допустимо обаче желанието на някои да прекарат водни отклонения и водопроводи през имоти, тъй като целта е да се запази пистата като такава.

- В годините лесопарк "Родопи" е като парк на контрастите? Около х. "Здравец" е неугледно, а на Копривките се строи като за последно.

Това се дължи на обстоятелството, че тези територии са със смесен характер - горски, в които преди години на хората е разрешавано да правят малки обекти от по 20-30 кв.м. Това като законодателство вече е отменено, а терените си остават горски територии. Именно заради това хората не са стимулирани към някакъв инвестиционен процес. Затова и виждаме тези останки, зарязани сгради и неугледни, както казвате вие. Идеята на плана са точно тези територии, а той до голяма степен ги покрива и ги застъпва като обхват, да бъдат допуснати за вилно застрояване. Собствениците на имоти да могат да си изграждат вилни зони. Дори за тях имаме идея да запишем едни специфични правила с изследване на растителността и запазването й в голямата <210> степен, за да не се допусне масово изсичане на гората. Да се съчетае хем да има инвестиционен интерес, хем да се запази иглолистната гора. Идеята ще бъде проектите за одобряване да бъдат съпроводени с изследване на самата растителност в имотите и в посока максимално запазване на озеленяването в тях. Говорим за терените между паркинга на х. "Здравец", около Бяла черква също има такива, както и на Студенец. Изобщо тези зони, които в един момент законодателят не е дал възможност за инициатива, са останали на доизживяване. Идеята е точно в рамките на тези територии с този ОУП да се направи инициатива за благоустрояването и реализацията на райони за застрояване със съответната инфраструктура, с осигуряване на места за паркиране, с възможност за вилен туризъм и обитаване.

- А как се получи така, че вилите захапаха паметника на Копривките?

- По самата карта паметникът има обособен имот, който е държавна собственост, а тези допълнителни скални късове с имената на загиналите никой не може да каже и  да се ангажира по какъв начин са поставени и кога. Те попадат извън имота, предназначен за паметник. Когато е правена картата за възстановяване на собствеността в реални граници, не мога да кажа защо, но това не е било съобразено. Тази карта е правена още във времето, когато Община Куклен е била в границите на "Родопи". Но защо точно не са отразени тези дадености на място, не мога да ви кажа.

- А бездействала ли е общината, каквито обвинения се чуха?

- Не, общината инициира срещи със заинтересованите собственици, с фондация, инициирани бяха срещи с областното ръководство на БСП. Опитахме се да бъдем посредник, за да може всички заинтересовани страни да стигнат до едно общо решение. 

- Не сте възмездявали тези хора, които сега там строят?

- Не, общината няма какво да възмездява. Там общината няма собственост. Тези хора са се сдобили с имотите, с картата са възстановявани имоти. Това е било процедура, в която общината няма правомощия.

- Туристи и живеещите във вилите на х. "Здравец" се оплакват от комунални проблеми в лесопарка - сметосъбиране, водоснабдяване, осветление.

- Предполагам, че има такива проблеми там, общината, доколкото може, е осигурила сметоизвозване. Осветлението се поддържа, но наистина тези проблеми, които споменават, в голяма част са от частен характер, тъй като най-вече са свързани с присъединителните дружества.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
bobo

bobo

17.01.2021 | 18:05

Пълен абсурд да ти вземат земята за да я дадат на някой . А през изминалите години .......Как се стопанисваше , някой плащаше ли на някой .......

Отговори
0 0
Шумкари

Шумкари

09.10.2020 | 07:10

Човека комунист щял да очуждава демек да национализира А часната собственост уж била свещенна и неприкосновенна

Отговори
1 5

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?