Следвайте ни

Кооперацията в Куклен вини председателя си за орязаните ренти

viber icon

В броя си от 27 август 2019 г. „Марица“ съобщи за напрежението, което се трупа в Куклен след като Управителният съвет на Земеделска кооперация „Родопи“ едностранно оряза наполовина рентата на стотици собственици на земи. Вместо договорената от 83 кг пшеница на декар те получават само по 40 кг.

По едногодишните договори пък намалението е от 67 кг/дка пшеница на 30 кг. след публикацията УС излезе с уточнението, че рентата все още не е изплатена в пълен размер, но в никакъв случай не е намалена. „Управата на кооперацията няма да позволи нарушение на договорите с арендатори и наемодатели на земеделска земя“, се заявява в позицията.

Според тях причината на този етап да не е заделен и предоставен пълният размер на рентите е лошото управление на сегашния председател г-жа Стела Дончева. През 2018 г. ЗК „Родопи“ допуска да се натрупа задължение от 30 030,36 лв. към „АСМ“ ЕООД - Монтана. Задължението не е платено дори частично, вследствие на което са начислени лихви от 6 066,13 лв. През 2019 година са били поети нови задължения от 13 502,24 лв. На 16 юли 2019 г. Дончева е изплатила на задълженията от 2018 и 2019 г. в натура – 173 450 кг. пшеница от реколта 2019 година.

Според нейните отчети произведената  продукция от 2019 г. е 293 836 лв. Продадени към Кооперация „Симид“ и разплатените задължения с пшеница са 236 300 кг., а като остатък за разплащане към правоимащите в отчета са посочени 57 536 кг. Това количество е с около 40 000 кг. по-малко от необходимото за покриване на рентите към арендатори и наимодатели, посочват от УС.  Те са решили  взел решение вместо остатъчното количество пшеница, което е част от дължимата рента, да раздаде на хората  слънчоглед или царевица или при тяхно желание - левовата му равностойност.

Ето и пълния текст на съобщението от Земеделска кооперация „Родопи“.

В информационния бюлетин на „Марица“ излезе материал, иницииран от Йордан Попов – бивш председател на ЗК „Родопи“. Поднесеният материал има за цел да дискредитира дейността на настоящия Управителния съвет.

Управителният съвет на ЗК „Родопи“ възразява срещу опитите за внасяне на смут сред членовете на кооперацията и срещу твърденията, че е намалена рентата на арендаторите и наемодателите.

Рентата все още не е изплатена в пълен размер, но в никакъв случай не е намалена. Управителният съвет на кооперацията няма да позволи нарушение на договорите с арендатори и наемодатели на земеделска земя.

Причината на този етап да не е заделен и предоставен на правоимащите пълният размер на рентите е лошото управление на сегашния председател г-жа Стела Дончева. През 2018 г. ЗК „Родопи“ допуска да се натрупа задължение в размер на 30 030,36 лв. към „АСМ“ ЕООД - Монтана.

Задължението е трябвало  се изплати до края на месец септември същата година. Въпреки наличието на достатъчно пари в касата на кооперацията, задължението към „АСМ ЕООД не е платено дори частично, вследствие на което са начислени лихви от 6 066,13лв. През 2019 година са били поети нови задължения към същото дружество в размер на 13 502,24 лв. с падеж отново до края на месец септември.

На 16 юли 2019 г. Стела Дончева, която по това време изпълнява длъжността Председател на ЗК „Родопи“, е подписала приемно-предавателен протокол  с „АСМ“ ЕООД, за изплащане на задълженията от 2018 и 2019 г. в натура – 173 450 кг. пшеница от реколта 2019 година.

Според нейните отчети произведената  продукция от 2019 г. е 293 836 лв. Продадени към Кооперация „Симид“ и разплатените задължения с пшеница са 236 300 кг., а като остатък за разплащане към правоимащите в отчета са посочени 57 536 кг. Това количество е с около 40 000 кг. по-малко от необходимото за покриване на рентите към арендатори и наемодатели. Именно това е причината към момента в склада на кооперацията да няма достатъчно зърно и да се изплащат по-малки количества рента.

До момента рентата, изплатена в натура, е около 47 000 кг. Управителният съвет на ЗК „Родопи“ е взел решение за остатъчното количество пшеница, което е част от дължимата рента, да раздаде на хората  слънчоглед или царевица или при тяхно желание -левовата му равностойност.

Скандалите с кукленската кооперация започна още от 13 юнуари 2018 г., когато Йордан Попов беше отстранен от длъжност като председател, тъй като по време на неговото управление ЗК „Родопи“ се превърна в губеща организация. След направени ревизии бяха установени множество нарушения, вследствие на което срещу Попов има образувани проверки и досъдебно производство по НПК. Междувременно г-н Попов е изключен и като член-кооператор.

Избраната през 2018 г. за председател на ЗК „Родопи“ г-жа Стела Дончева с дейността си до момента също влошава състоянието на организацията. Затова, година по-късно Управителният съвет инициира и проведе вътрешна проверка, въз основа на която беше установено,че са нарушавани системно Устава на кооперацията, Закона за кооперациите и Закона за счетоводството, което ще бъде доказано след проверка от правораздаващите органи.  Кооперацията има задължения за около 200 000 лв., а г-жа Дончева даже е предложила обявяване на фалит.

Субсидиите, които организацията получава от Държавен фонд „Земеделие“ са били намалени с близо 39 000 лв. поради неправилно очертаване на земеделските земи. Без да се допита до Управителният съвет г-жа Дончева е предприемала редица еднолични действия, сключвала сделки и поемала ангажименти.

Например, продала е трактор, фреза и сламопреса за сумата от 2 178 лв. без ДДС. Отново без решение на УС на ЗК „Родопи“ е сключила договор за предварителна продажба на зърно. Отново без решение на колективният орган на управление е купила навигационна система за трактор за 3 000 лв., която е монтирана на машината, но същата не се използва.

Поради лоша организация на работа и неработеща навигационна система срещу кооперацията има претенции за над 10 000 лв., тъй като е трактор навлязъл и унищожава младо лозе в чужд имот. Констатирано е и записване в Търговския регистър на нови член-кооператори, без те да са били гласувани и утвърдени от Управителния съвет и Общото събрание на кооперацията.

От друга страна бившият вече председател Йордан Попов използва случая „Стела Дончева“, за да компрометира дейността на ЗК „Родопи“ в свой интерес.

На 30 август 2019 г. е насрочено Общо събрание на ЗК „Родопи“, на което трябва да бъдат решени важни за бъдещето на кооперацията въпроси , като Управителният съвет в състав Андон Андонов, Екатерина Мекерева, Лазар Филева и Стойчо Раянлиев декларира, че няма да допусне дискредитиране на доброто име на организация, нито накърняване на правата и законните интереси на нейните членове.

 

Руслан Йорданов

Руслан Йорданов

Журналист - екип "Култура"

Руслан Йорданов е културен и политически репортер. Магистър по журналистика от СУ „Св. Кл. Охридски“. Носител на награди за журналистика „Черноризец Храбър“ (2010 г.) и „Пловдив“ (2017 г.).   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?