Следвайте ни

РИОСВ: Прекратяваме проекта за пъстърва в река Въча, ако се окаже рисков

viber icon

Към момента няма получено становище за допустимост от Басейнова дирекция относно инвестиционното намерение на фирма „НАТ 2004”  за отглеждане на 100 тона пъстърва в коритото на река Въча, посочиха от РИОСВ-Пловдив. От регионалната екоинспекция уточняват, че е изискана допълнителна информация, за което възложителят е уведомен. В случай че се потвърди недопустимост на инвестиционното предложение, същото ще бъде прекратено по съответния ред, уверяват от РИОСВ в отговор на въпрос на "Марица", свързан с постъпил сигнал от сдружение "Балканка", че проектът може да доведе до екологична катастрофа в региона. 

Според инж. Димитър Куманов от сдружението при засушаване на р. Въча  при  изпускане на каскадата язовири над Кричим може да настъпи масово измиране на рибата и разнасянето след това на 100 тона отпадъци. По думите му, това ще бъде и първият рибарник в света, разположен в коритото на река -инвестиция колкото нецелесъобразна, толкова и рискова. РИОСВ обаче контрират, че въпросът е изцяло в компетенциите на Басейнова дирекция Източнобеломорски район“ - Пловдив.

За всяко инвестиционно предложение, входирано в РИОСВ-Пловдив, се изисква становище от съответната Басейнова дирекция по Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения. Това се изисква в случаите, когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води; ползване на повърхностни или подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Проверката за допустимост се прави на най-ранен етап (входиране на уведомление за инвестиционно предложение). Съгласно изискванията на Наредбата по ОВОС компетентният орган (РИОСВ) прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен компетентен орган (например Басейнова дирекция) недопустимост на инвестиционното предложение.

От регионалната екоинспекция припомнят, че дружество "НАТ 2004" като възложител е входирало инвестиционно предложение в РИОСВ-Пловдив, касаещо „Водно огледало (водохранилище) и садкова инсталация за интензивно риборазвъждане в част от ПИ 35095.11.159 по КК на с. Кадиево (ПИ 011143 по КВС), част от ПИ 78029.5.430 по КК на с. Цалапица (ПИ 001430 по КВС) и част от ПИ 78029.5.104 по КК на с. Цалапица (ПИ 005102 по КВС), община "Родопи", област Пловдив, транспортен достъп и трасета за външно водоснабдяване, канализация и електроснабдяване“. След изискано и получено от БД ИБР становище за недопустимост относно горецитирания обект директорът на РИОСВ-Пловдив с Решение № ПВ-15-П/2017 г. е прекратил реализацията на инвестиционното предложение. От същия възложител има входирано ново инвестиционно предложение през 2019 г. в РИОСВ-Пловдив, касаещо „Изграждане на садкова инсталация за интензивно риборазвъждане”, с. Цалапица и с. Кадиево, община "Родопи", област Пловдив. Отново е поискано становище за допустимост от БД ИБР съгласно изискванията на екологичното законодателство.

По повод исканата оставка от сдружение "Балканка" на шефа на РИОСВ Стефан Шилев от регионалната екоинспекция отговарят така: "Директорът на РИОСВ-Пловдив не е издал положително становище за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за интензивно риборазвъждане”, с. Цалапица и с. Кадиево, община "Родопи", област Пловдив".

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?