2374

Откриват компостираща инсталация за зелени отпадъци в Кричим

Компостираща инсталация за зелени отпадъци ще бъде открита в землището на община Кричим. Пресконференция по повод събитието ще започне на 4 ноември, петък, от 11 часа. След нея в землището на община Кричим, в местността „Сух дол“, ще се проведе официална церемония „Откриване на обекта“ по проект №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биорагзградими отпадъци“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския фонд за Регионално развитие и Кохезиония фонд  на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; собствен принос на Бенефициента 297 429,52 лв. (217 123,55 лв. от община Кричим, 80 305,97 от община Перущица) и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС).

Изградената и въведена в експлоатация компостираща инсталация е с годишен капацитет за третиране на зелени и биоразградими отпадъци 2300 тона. Реализирането на проекта има за цел да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост, който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара. По проекта се достави мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци.

Управлението и експлоатацията на изградената компостираща инсталация, извършването на дейностите по събиране, транспортиране и компостиране на разделно събраните биоразградими и зелени отпадъци от териториите на двете общини и производство на компост се възложи на учреденото дружество „Компост 2022“ООД, със съдружници Община Кричим и община Перущица. 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 34 месеца, считано от датата на влизане  в сила на договора, или от 11 юни 2020 до 11 април 2023 год.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-големият проблем на Пловдив, за който искате отговор от кандидатите за кмет?