71

Затвориха пътя Беклемето- хижа "Дерменка"! Опазват ценни видове растения и животни

Затварят за движение на  автомобили по пътя от Троянския проход до хижа „ Дерменка“. Ограничението е от 10 юли до края на годината и е наложено със заповед на директора на Национален парк „Централен Балкан“. Забраната за движение по този път се отнася за всички видове автомобили, включително ATV и UTV от всички класове.

В режим на ограничен достъп по път №12 Троянски проход – хижа „Дерменка“ с цел туризъм се допуска движението на до 10 МПС на ден само в дните събота, неделя и официални празници.

Движението на МПС по посочения път се извършва след издаване от страна на дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ на съгласувателно писмо съгласно Закона за защитените територии  За получаване на съгласувателно писмо по съотвения ред следва  физическото или юридическото лице  да подаде писмено заявление по образец.

Въвежда се и съгласувателен режим за движението на МПС във връзка със стопанисването на туристически обекти заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“ и ползвателите на природни ресурси, притежаващи валидни позволителни или разрешителни за ползване на съответния ресурс – билки и диворастящи плодове.

Мотивът за ограничаване на движението на автомобили в тази част на НП "Централен Балкан" е  необходимостта от опазване на природните местообитания около пътя Троянски проход - хижа "Дерменка" , както и тези,  разположени в близките горски територии на резерват „Стенето“.

Ежегодно в лятно-есенния сезон в района на пътя Беклемето- хижа "Дерменка" се регистрира висока опасност от пожари, а огънят застрашава ценните тревни съобщества, коментират експерти от "Централен Балкан". В риск от пожари в този сезон са и вековните елови и смърчови гори в резерват „Стенето“ в района на хижа „Пешова мъка“ на  Гердектепе и  хижа „Добрила“ на Каратепе.

 Необходимостта от спазването режима на Национален парк „Централен Балкан“ е  свързано с реалната опасност от обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция на защитените видове -  кафява мечка, дива коза,  вълк и благороден елен,  чийто места за размножаване и брачни периоди са разположени в непосредствена близост до пътя.

Оцени новината

Оцени новината
3.4/5 от 5 оценки
3.4/5 от 5 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?