1553

Съветниците в Сопот поискаха помощ за седем пострадали семейства

Общинските съветници в Сопот одобриха списък със седем пострадали семейства, пострадали при пожар в жилищния  блок на ул. „Хаджи Димитър“ 27 януари тази година. Списъкът ще бъде внесен във фонд Социална закрила, с което общината ще поиска помощ до 2500 лева за всяко пострадало жилище. Това бе единият от спешните въпроси, които бяха разгледани на извънредното заседание вчера.

Обявяването му като извънредно обаче предизвика реакция на две групи общински съветници – на „Бъдеше за родината“, чийто председател е бившият кмет Деян Дойнов и на Местната коалиция „Заедно за силна община“ с Любомир Джапаров и Иван Неделев. Както „Марица“ писа, осемте общински съветници заявиха с декларация, че са против извънредните сесии, защото те не позволят участието на граждани и не допускат въпроси и питания към кмета и напуснаха залата.

Въпреки това заседанието се проведе с девет общински съветници. Те приеха решения по всички докладни записки от дневния ред.

Една от тях  беше "Възлагане на обществени поръчки с предмет обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от квотата на община Сопот. Такава не е провеждана от 2016 г., а това доведе до проблеми, от които страдаха пътниците. Кметът на общината Станислав Стоенчев още при встъпването в мандата си временно отстрани тези проблеми до провеждане на процедурата.

Разходването на месечните обезпечения и отчисления  за 2024 г. по Закона за управление на отпадъците приеха съветниците. По изискване ОбС Сопот трябваше да се произнесе в срок до 30 април. 

Беше приета и Методика за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сопот. С приемането на тази Методика талантливите деца и младежи вече могат да подават заявления до кмета на общината за кандидатстване по Методиката. 

В началото на заседанието групата съветници от "Бъдеще за Родината"  и МК "Заедно за силна община" с декларация изразиха недоволството си от извънредните сесии и напуснаха залата в знак на протест. 

Председателят на ОбС Сопот Нели Пенева обясни, че именно гореизброените приети докладни са спешни и са в изпълнение на Правилника , чл. 58, ал. 1 на ОбС Сопот. 

"В предишния мандат са свиквани много извънредни сесии, но недоволство не е имало. Интересно защо точно сега и от кого е провокирано и породено това възмущение", коментира Нели Пенева.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?