1553

Общините обсъдиха в Карлово защита при бедствия

Основните обсъждания засягат законодателните инициативи на Сдружението за оптимизиране отговорностите на общините, свързани със защитата на населението при бедствия, контролните правомощия на местните администрации по спазване на местните разпоредби и опазване на общинската собственост и възможностите за предоставяне правомощия на общините за контрол на движението по пътищата чрез изградените системи за видеонаблюдение. Предложенията предвиждат промени в действащото законодателство и са подготвени от работната група, създадена по инициатива на кмета на община Карлово и член на УС на НСОРБ д-р Емил Кабаиванов.

Ръководството на НСОРБ разглежда и утвърждава списък на общинските лечебни заведения за болнична помощ за дейността в труднодостъпни и отдалечени райони и обсъжда предвидените нови ангажименти на държавата и общините в областта на енергетиката, свързани с осъществяването на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост реформи.

Обект на разискване са и механизмите за разходване на средствата от общинските бюджети през 2023 г. без приет Закон за държавния бюджет за годината. В рамките на проведените срещи и разговори с Министерството на финансите бе постигнато разбиране за общата рамка на размера на средствата, но остават неяснотите относно конкретните правила, по които ще могат да бъдат извършвани разходите.

Членовете на Управителния съвет на НСОРБ приеха решение главен комисар Николай Николов – дългогодишен ръководител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, да бъде удостоен с Почетен знак на НСОРБ за личния му принос за дългогодишното партньорство с българските общини в благородната мисия за опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите и по повод неговата 60-та годишнина. На провеждащото се в Карлово заседание Управителният съвет на НСОРБ разглежда предложения за същностни промени в подхода и начините за организиране на превенцията и реакцията при бедствия.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?