4232

Община Карлово вика АДФИ да провери читалищата в шест села

Община Карлово ще поиска Агенцията да държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища. Това ще стане, след като звено „Вътрешен одит“ в местната администрация ревизира читалищата в Иганово, Розино, Куртово, Соколица Клисура и Каравелово, в които са установени различни по вид пропуски и нарушения. Това съобщи на редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30 май, заместник-кметът на Карлово Данка Зидарова-Люртова. Тя е председател на комисията, проверила извършената дейност от читалищата на територията на община Карлово - сключените договори за наем, направените ремонтни дейности и изразходването на субсидията. Люртова представи подробна информация с констатации и препоръки.

На заседането днес ОбС прие докладите за осъществените читалищни дейности през 2023 г. и за изразходваните от бюджета средства.

 

 Одобрени бяха и годишните финансови отчети за 2023 г. на „Общински стол“ ЕООД и „Медицински център 1“ ЕООД.

Управителят на „МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД – д-р Обрейко Обрейков, сутринта на 30 май е депозирал оставка. Д-р Обрейков представи пред ОбС финансовия отчет на лечебното заведение, който също бе приет.

 

ОбС даде съгласие да бъде актуализиран Планът за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 г., като основополагащия документ за развитието на общината в следващите години не подкрепиха четирима общински съветници от БСП и един от „Възраждане“.

 

Местният парламент избра Анастасия Чолакова -  председател на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и наименования, за представител на ОбС в комисията по определяне на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“. Веселин Божков – председател на Постоянната комисия по туризъм, спорт и младежки дейности, бе избран за представител на местния законодателен орган в Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

Всички решения, приети на заседанието на ОбС, ще бъдат публикувани в законоустановения срок в официалната интернет страница на Община Карлово.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?