49

Обновяват проекта за ВиК мрежата на град Баня

Сегашният идеен проект за подмяна на водопроводната мрежа на Баня със средства от бюджета на Община Карлово ще бъде актуализиран, а общината чрез Областната администрация ще кандидатства за финансиране му в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана ясно след среща при областния управител Йордан Иванов, в която участваха кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, заместник-кметът Данка Люротва и кметът на  Баня Стамен Гешев. На срещата присъстваха и граждани на Баня, които участваха в петиция до институциите с искане за обновяване на ВиК мрежата на града и алармираха кмета на общината и областния управител за честите аварии.

Община Карлово използва всички възможности за финансиране на проекти във В и К сектора и подкрепя исканията на гражданите на гр. Баня за изграждане на нова В и К мрежа, заяви след срещата кметът на Карлово д-р Кабаиванов.

Значителна част от водопроводната мрежа на Баня е изградена през 1966 година. Тя е с обща дължина 20 387 м., а дължината на външните водопроводи е 3071 м. Поради големия експлоатационен период, голям дял на тръбопроводите от азбестоциментови тръби, свързани с връзки „симплекс” и каучукови уплътнители, са загубили еластичните си свойства.       

През 2012 г. община Карлово е  кандидатствала с проектно предложение “Водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Баня и с. Розино, община Карлово” по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“. Проектното предложение предвиждаше цялостна подмяна на водопреносната мрежа на гр. Баня и с. Розино, изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции на двете населени места. За съжаление, от представените 197 прединвестиционни проучвания, нито една община в Република България не получи финансиране по процедурата. 

През 2016 г., Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярката, е допустимо кандидатстване с проекти за „изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“, което автоматично изключи възможността за реконструкция на водопреносната мрежа на гр. Баня по тази програма. Чрез проект по тази подмярка бяха реконструирани 26 км. от водопреносните системи на 9 други населени места. През програмен период 2014 – 2020 г., възможностите на българските общини за кандидатстване с проекти във В и К сектора са силно ограничени. Тези възможности са предоставени на В и К дружествата. 

През изминалите години, със средства от бюджета на Общината и съвместно с В и К – Пловдив, беше подменена водопроводната мрежа на ул. „Васил Левски, „Стара планина“, „Родопи“ и участък в курортната част на гр. Баня. През 2022 г. ще бъде подменен водопроводът на ул. „Ал. Стамболийски“ и голяма част от ул. „Карловска“. 

През 2020 г. е създаден „Български В и К холдинг“ в изпълнение на стратегията за развитие на водния сектор с бюджет 1 млрд. лева. Основна задача на Холдинга е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните В и К оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура, и постигане на висок стандарт на обслужване на клиентите. По този начин инвеститори за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа са В и К дружествата.

 

 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?