СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636,  мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, УДЪЛЖЕН ВТОРИ КРАЕН СРОК - 19.12.2022 г., 17:00 ч.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636, мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, УДЪЛЖЕН ВТОРИ КРАЕН СРОК - 19.12.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОП...

Водещи новини

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?