Следвайте ни

За 6 млн. обновяват центъра на Димитровград

Ще бъде извършен ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част

viber icon
ДИМИТРОВГРАД,Марица

Близо 6 млн. лв. ще струва ремонтът и реконструкция на пешеходната зона и междублоковите пространства в централната градска част на Димитровград. Проектът ще бъде изпълняван като обособен проект от Инвестиционната програма на общината в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.032. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Разяснение по този повод на специална пресконференция, която ще се състои на 8 декември от 10 часа ще дадат кметът на Димитровград Иво Димов и Тихомир Гочев – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнителки. От 11 часа ще бъде направена и “Първа копка” по повод реализацията на проекта.

Общата стойност на проекта е 5 185 000.00 лв. т.е. е 100% безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране в размер на 4 407 250.00 лв.и национално съфинансиране в размер на 777 750.00 лв. В рамките на 24 месеца ще се извършат ремонтни дейности, които ще подобрят значително градската среда.
С реализирането на проекта ще се постигне одобряване на физическата среда в град Димитровград чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни алеи. Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда. Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите. Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на Димитровград и околния ландшафт./Марица

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Доволни ли сте от чистотата в Хасково?