25

ВАС: Такса смет в Хасково за 2020 г. е незаконна 

Таксата за битови отпадъци на Община Хасково за 2020 г. е незаконна. Това реши ВАС като остави в сила решението на Административния съд в Хасково, с което бе отменено това на Общинския съвет  за определяне на по- висок  размер на таксата.

 Делото започна по жалби на 7 фирми и 2 частни лица, че не е ясно как се точно се формират разходите по предоставяната  услуга, на чиято  база е определена по- високата такса за 2020 г. 

По делото е установено, че нито при изготвяне на разходната част в докладната записка, изготвена за ОбС, нито в план-сметката, има анализи, изчисления или разчети на предвижданите прогнозни разходи за дейностите. Липсва детайлизиране на отделните пера, формирали посочените обобщени суми, като не става ясно как са формирани те. Така например, в Разходната част а заложени крайни стойности на разходи за дейностите чистота, метене, миене и снегопочистване. Не се  съдържа никъде подробна разбивка, която да включва разходи за работни заплати или закупени материали, гориво и др. които са относими към предоставяните услуги пера. Няма данни за количествата работа, вид и брой съдове за ТБО по населени места, единични цени на отделните видове работа. По този начин, при липса на подробни мотиви относно крайните заложени в план-сметката суми, се препятства възможността за проверка правилно и законосъобразно ли са изчислени разходите. Това са мотивите, с които Административният съд в Хасково отмени решението на ОбС.  Последваха две касационни жалби от ОбС и кмета Станислав Дечев. В крайна сметка решението на съветниците  е отменено.  Решението вижте тук.

Така всеки, които се чувства засегнат  може да си потърси надвзетите пари за таксата. Предстои съдът да се произнесе и по таксата за 2021 и 2022 г., които също са атакувани. 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?