25

В Минерални бани изграждат гравитачен водопровод за 2 073 500 лв.

Община Минерални бани спечели проект за рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до Помпена станция Сърница и Помпена станция Караманци, съобщиха от кметството. 

Начинанието е по Инвестиционната програма за общински проекти с прогнозен размер и обхват, съгласно приложение №3 към чл. 107, ал.13 от Закона за държавния бюджет на Република България.

Вече е подписано и споразумението с МРРБ за финансиране. Стойността е 2 073 500 лв. Общината е длъжна да уведоми МРРБ в едноседмичен срок от сключването на всеки договор по ал. 3.

Оцени новината

Оцени новината
2.3/5 от 3 оценки
2.3/5 от 3 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?