25

Ученици и студенти чистят местност с редки видове край Райново 

Проект за възстановяване на местообитания на редки видове в защитени зони в община Димитровград спечели НЧ „Марица – 2008“ в  село Райново. Стойността на одобрения бюджет е 14 750 лева, финансирането е по приоритет „Опазване на околната среда“, като фокусът е развитие на екологично съзнание и подкрепа на преки действия за опазване на природата, съобощиха от РИОСВ. Хасково.
Проектът предвижда възстановяване на природни местообитания на българския ендемит Маноловска гърлица (критично застрашен вид) в землището на с. Голямо Асеново и местообитание – южни крайречни галерии и храсталаци (Тамарикови съобщества) в района на с. Райново. Находището на Маноловска гърлица се намира в защитена местност „Пропаднало блато“ и е открито с помощта на клуба по орнитология при читалището. Местообитанието ще бъде почистено на ръка от ученици от учебни заведения от община Димитровград и студенти от Аграрен факултет на Тракийски университет Стара Загора, катедра „Екология и зоохигиена“. Почистването на местообитанията в с. Райново ще се осъществи с техника, а където е необходимо и на ръка. Целта е да се подобри състоянието на местообитанията и популацията на различни видове птици – синявица, кълвач, чухал и др. Ще бъдат изработени и поставени 15 гнездилки за хралупогнездещи видове птици – видове от европейско и национално консервационно значение. В местността „Чешмата“, землището на с. Райново ще се изгради кула за мониторинг и фотография на редки видове птици, обект на опазване в защитена зона „Злато поле“ и защитена зона „Марица“ от Екологична мрежа Натура 2000. За да се повиши обществената осведоменост и общата екологична култура, свързана с опазването на околната среда и видовете обект на защита, проектът предвижда представяне на фотоизложба с видове, обект на опазване в защитените зони на територията на община Димитровград.
Заложените мероприятия и инициативи в проекта на читалището ще се осъществят с подкрепата и методическа помощ от страна на РИОСВ – Хасково.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?