25

Таня Захариева иска Делян Делчев и Йозджан Мехмед за свои заместници в ОбС- Хасково 

Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС да са зам.-председатели на ОбС Хасково, предлага председателят му Таня Захариева. И двамата  са дългогодишни съветници и имат опит. 
Зам.-председателите ще бъдат избрани на извънредно заседание на новия ОбС, свикано  за 15 юли от 9 часа. 
На него съветниците трябва да  определят числеността и  състава на  Постоянните комисии. Те подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет, също така разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, становища, правят предложения и проекти за решения по тях. 


В ОбС- Хасково постоянните комисии са 10. Ето предложението са състава им: 


 1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:


Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил
Членове: Йозджан Расим Мехмед
           Камен Георгиев Тодоров
                            Шенол Фикрет Вели
                            Петър Андреев Стоянов
                             Стефан Делчев Делчев
                             Велина Грозева Недева
                             Тянка Тодева Дякова
 
        2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:
Председател: Румен Людмилов Стоянов
Секретар: Сание Рамадан Иса 
Членове: Нина Вълкова Иванова
 Красен Петков Ангелов 
                        Сенай Шефкет Юсеин
 Златко Радинов Марчев
 Делян Димчев Делчев
 
3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:
Председател: Евгения Даниелова Ангелова 
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил 
Членове: Цвети Илиев Лалов
 Тодор Савов Савов
 Ясен Митков Колев
 Даниел Руменов Гаргов
 Йозджан Расим Мехмед
 
4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:
Председател: Петър Евгениев Николов 
Секретар:            Сенай Шефкет Юсеин 
Членове:  Иван Петков Иванов 
 Шенол Фикрет Вели
 Георги Иванов Иванов
 Мирена Светлинова Чолакова
 Даниел Руменов Гаргов


5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:
Председател: Сание Рамадан Иса 
Секретар: Румен Людмилов Стоянов
Членове: Пламен Тихомиров Пейков
 Живко Иванов Желев
 Здравко Стефанов Узунов
 Тянка Тодева Дякова
 Сениха Ерхан Неждет


6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:
Председател: Айхан Иляз Енвер
Секретар: Лидия Бисерова Педалова
Членове: Сениха Ерхан Неждет
 Делян Димчев Делчев 
Идриз Бейнур Кадир
Румен Людмилов Стоянов
Велина Грозева Недева


7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове
Председател:      Деян Янков Янев
Секретар:       Мирена Светлинова Чолакова
Членове: Идриз Бейнур Кадир 
    Иса Салихов Делиимамов
                          Лидия Бисерова Педалова 
 Сунай Мустафов Алиев
 Милена Недкова Налбантова - Божилова


8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:
Председател: Георги Делчев Георгиев
Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал
Членове: Тодор Савов Савов
 Здравко Стефанов Узунов 
 Живко Иванов Желев 
 Красимира Петрова Христова
                             Атанас Емилов Асенов


9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:
Председател: Нина Вълкова Иванова
Секретар: Иса Салихов Делиимамов
Членове: Гюнер Гюнай Зейнал
 Веселина Тенчева Иванова
 Сунай Мустафов Алиев 
 Атанас Емилов Асенов
 Камен Георгиев Тодоров


10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:
Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Сениха Ерхан Неждет
Членове: Иван Петков Иванов
 Пламен Тихомиров Пейков
 Гюнер Гюнай Зейнал
 Евгения Даниелова Ангелова
 Златко Радинов Марчев

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?