25

Свиленград с програма срещу бедствия 

Програма за намаляване на риска от бедствия бе приета  в Свиленград. 

Програмата  е до 2025 г.  и е разработена с няколко основни цели - намаляване на уязвимостта на населението от бедствия; подобряване на координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане на дублиране на дейности; повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия и др. 

На проведеното заседание беше приет също правилник за организацията и дейността на съвета за подпомагане формирането и осъществяването на политиката в областта на защитата при бедствия на територията на община Свиленград.

Проектът на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 година и Приложение №1 Оценка на риска и Приложение №2 Оперативни цели и дейности за изпълнение за периода 2022-2025 г. са публикувани днес на сайта на общината https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti за обществено обсъждане в едномесечен срок. След това документите ще бъдат изпратени за съгласуване с Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, след което ще бъдат внесени за разглеждане и приемане от Общински съвет – Свиленград.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?