112

Стартира разработката на комплексен проект за летище и автомобилна писта на Узунджово

Обществена поръчка за изработване на комплексен проект и осъществяване на авторски надзор на терена на бившето военно летище Узунджово обявиха от Община Хасково. Срокът за изработването е не повече от 270 календарни дни. Максималната стойност на поръчката не може да надвишава 125 000 лв. без ДДС.

Избраният за изпълнител трябва да предостави всички проектантски услуги за изготвяне на комплексен инвестиционен проект в три фази. Крайната цел на проектантските услуги е да се разработи комплексен инвестиционен проект във фаза технически проект за автомобилна писта, така че да се осигури получаване на разрешение за строеж уточниха от кметството.

Фаза 1 предвижда разработване на генерален план и варианти на летище и автомобилна писта. Проектантът трябва да разработи геометрично решение за летателното поле, което включва пътеки за рулиране, перон, сграда за обслужване на летището, халета за ремонт на самолети и периметрова ограда. Като първи етап в генералния план трябва да се предвиди летателна площадка за лека авиация.

Необходимо е също така проектантът да разработи автомобилна писта в два основни варианта.

Първият вариант е за „осмица“ – трасето на пистата в даден участък преминава едно над друго. По този начин бройката на левите и десните завои се уеднаквява и износването на гумите е по-равномерно. Вторият вариант е класически – с лява посока на въртене.

Дължина на пистата ще е приблизително 4.2 км, с минимална ширина от 12 м. На всеки от вариантите трябва да е предвидено пистата да се използва за драг и дрифт състезания или да се обособят самостоятелни места за този тип надпревари.

Трябва да се предвидят обходен път с ширина 5 метра, боксове, полигон за oбучение за безопасно шофиране в лоши атмосферни условия, преминавания под пистата, трибуни, като главната е за 4200 седящи места, допълнителни, паркинги, периметрова ограда, ограда за отделяне на посетителите от състезанието, шумозаглушаване, прожекторно осветление, път за достъп, инженерна инфраструктура и  фотоволтаик.

След одобрение от възложителя на този етап се пристъпва към окончателното разработване на проектната документация. Фаза 2 включва ПУП-ПЗ на летище и автомобилна писта и технически проект за автомобилна писта.

Оцени новината

Оцени новината
3.7/5 от 3 оценки
3.7/5 от 3 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?