25

Серен диоксид в Димитровград заради "Марица Изток" в Гълъбово

Пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток“ в Гълъбово, е причина за завишени норми на серен диоксид, регистрирани в Димитровград. Това съобщиха от РИОСВ. Инспекцията е извършила проверки след сигнали за миризма в града. От февруари тази година горивната инсталация на ТЕЦ "Марица 3" не е в експлоатация. Замърсяването се дължи на комплекса в Гълъбово, допълват от инспекцията. 
През юни служителите на екоинспекцията са извършили 128 проверки на дейността на 118 обекта на територията на областите Хасково и Кърджали. Дадени са 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания
След представен собствен мониторинг в РИОСВ – Хасково на пречистени отпадъчни води на изход Пречиствателна станция за отпадни води от „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци“ е констатирано, че голяма част от показателите не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. За нарушението на Община Хасково е съставен акт по Закона за водите.
В направление „Управление на отпадъците“ са извършени общо 34  проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци, или образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци, или пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, както и във връзка с постъпили сигнали. Дадени са 29 предписания. След сигнал за горене на кабели в индустриална зона на  Хасково и извършена своевременно проверка е съставен акт на собственика на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?